स्वातंत्र्य सैनिक


 • श्री. माधवराव दिवाण पाटील
 • श्री. नगराज पोपट बोरसे
 • श्री. खंडेराव गोदा पाटील
 • श्री. दौलत मोतीराम पाटील
 • श्री. नामदेव पाटील
 • श्री. आनाजी तानाजी पाटील
 • श्री. गुलाब मोतीराम पाटील
 • श्री. दौलत सीताराम पाटील
 • श्री. भावराव देवराम पाटील
 • श्री. रघुनाथ अंकुश पाटील
 • श्री. तानाजी पिंजारी
 • श्री. रमाकांत केशव झेंडे
 • श्री. भावराव खंडू पाटील
 • श्री. लोटन माणिक बोरसे
 • श्री. शामराव लाला पाटील
 • श्री. सीताराम तुकाराम पाटील
 • श्री. शारजाबाई पाटील
 • श्री. उत्तम गरबड माळी
 • श्री. पोपट भिकारी
 • श्री. दगा श्रीपत धनगर
 • श्री. विष्णू सीताराम पाटील
 • श्री. गुलाबभाई पिंजारी
 • श्री. छगनगीर गोसावी
 • श्री. भवरलाल सुकलाल पाटील
 • श्री. राजाराम वाका पाटील
 • श्री. पुंडलीक यादवराव पाटील
 • श्री. भिका रावजी पाटील
 • श्री. उत्तम नथा पाटील
 • श्री. आत्माराम भावडू पाटील
 • श्री. काशिनाथ शिवराम माळी
 • श्री. एकनाथ सुकलाल पाटील
 • श्री. भटू मोहन पाटील
 • श्री. सहादू बळीराम माळी
 • श्री. काशिनाथ वाणी