कापडणे गाव

Maharashtra Police

पोलीस सेवेत

 • शांताराम अर्जुन भामरे (ACP)
 • किशोर भिमराव पाटील (PSI)
 • राहुलकुमार अरुण पाटील (API)
 • चंद्रकांत उत्तम पाटील (API)
 • समाधान हिंमत चौधरी (PSI)
 • आकाश शांतीलाल माळी (मुंबई पोलीस)
 • मंगेश्वर महादु काकुळदे (मुंबई पोलीस)
 • रामेश्वर देविदास सूर्यवंशी (धुळे पोलीस)
 • निलेश रामचंद्र चौधरी (नंदुरबार पोलीस)
 • संदिप रतिलाल वाघ (धुळे पोलीस)
 • उमाकांत जिजाबराव पाटील (मुंबई पोलीस)
 • संजय मखमल भामरे (मुंबई पोलीस)
 • योगेश सांडू पाटील (मुंबई पोलीस)
 • गणेश पंडीत माळी (मुंबई पोलीस)
 • महेंद्र शांतीलाल भामरे (मुंबई पोलीस)
 • राहुल दिलीप पाटील (मुंबई पोलीस)
 • नितीन कैलास माळी (मुंबई पोलीस)
 • निलेश कैलास माळी (मुंबई पोलीस)
 • योगेश जयवंत माळी (मुंबई पोलीस)
 • चेतन यशवंत माळी (मुंबई पोलीस)
 • पंकज सुरेश माळी (मुंबई पोलीस)
 • महेश दत्तात्रय माळी (मुंबई पोलीस)
 • विजय दगा ठाकूर (धुळे पोलीस)
 • संजय दगा ठाकूर (धुळे पोलीस)
 • रामेश्वर देविदास सुर्यवंशी (धुळे पोलीस)
 • नरेंद्र शालीग्राम माळी (धुळे पोलीस)
 • राकेश बापू माळी (धुळे पोलीस)
 • मोहन परशुराम माळी (धुळे पोलीस)
 • दिपक पंडीत माळी (धुळे पोलीस)
 • विजय पाटील (धुळे पोलीस)
 • पंकज डिगंबर खलाणे (औरंगाबाद पोलीस)
 • प्रशांत आसाराम माळी (औरंगाबाद पोलीस)
 • युवराज धनराज माळी (रेल्वे पोलीस)
 • दत्तात्रय खलाणे (नागपूर पोलीस)
 • योगेश शार्दुल (चंद्रपूर पोलीस)