आम्ही कापडणेकर


कापडणे गावाच्या या संकेतस्थळावर तुम्ही व्यक्ती, संस्था, प्रतिष्ठान, संघटना, मंडळ इ. ची माहिती तसेच कथा, कविता, लेख इ. प्रकाशित करण्यासाठी संपर्क साधा.
संपर्क: मनोज पाटील – ८३९०९०२४५२

 • आ. हेमंत पाटील (आमदार नांदेड दक्षिण)
 • अशोक बाजीराव माळी (Director of Agriculture)
 • अभिमन्यू बाजीराव माळी (Retired Sr. Judge Pune)
 • सर्मद शरद पाटील (प्रसिद्ध शिल्पकार, धुळे)
 • छाया नथू माळी (सहायक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई)
 • स्मिता मधुकर पाटील (कृषी अधिकारी, धुळे)
 • प्रा. सोनाली मधुकर पाटील (अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे)
 • ज्योती दगाजीराव पाटील (कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, जि. प., धुळे)
 • प्रा. छाया दगाजीराव पाटील (ज्यु. कॉलेज, खांडबारा)
 • मनिषा दगाजीराव पाटील (प्रा. शि. जि. प., धुळे)
 • भारती दगाजीराव पाटील (प्रा. शि. न. पा., अमळनेर)
 • स्वाती रविंद्र जैन (संगणक अभियंता, पुणे)
 • योगेश प्रकाश माळी (संगणक अभियंता, पुणे)
 • तुषार नामदेव चौधरी (संगणक अभियंता, पुणे)