शिक्षक


कापडणे गावाच्या या संकेतस्थळावर तुम्ही व्यक्ती, संस्था, प्रतिष्ठान, संघटना, मंडळ इ. ची माहिती तसेच कथा, कविता, लेख इ. प्रकाशित करण्यासाठी संपर्क साधा.
संपर्क: मनोज पाटील – ८३९०९०२४५२

 • किरण शिवाजीराव पाटील (प्रा. शि. नंदुरबार जि. प.)
 • पंजाबराव देविदास पाटील (नगांव एज्युकेशन सोसायटी)
 • मनोज हिरालाल पाटील (प्रा. शि. नंदुरबार जि. प.)
 • योगेश सुरेश पाटील (एच. एस. बोरसे हायस्कूल, कापडणे)
 • जितेंद्र शिवाजीराव पाटील
 • योगेश्वर हरीलाल सुर्यवंशी (प्रा. शि. नंदुरबार जि. प.)
 • शालिग्राम महाजन (महाजन हायस्कूल, धुळे)
 • प्रदीप धुडकू पाटील (प्रा. शि. नंदुरबार जि. प.)
 • दिपक नवल चौधरी (मुख्याध्यापक आदिवासी विकास विभाग)
 • शैलेंद्र दंगल पाटील (प्रा. शि. धुळे जि. प.)
 • राकेश अरुण पाटील (प्रा. शि. नंदुरबार जि. प.)
 • कैलास आसाराम माळी (शिक्षक डोंबिवली)
 • धर्मेंद्र भिका सैंदाणे
 • दिपक बंसीलाल पाटील (प्रा. शि. जळगाव जि. प.)
 • निलेश दिगंबर पाटील (प्रा. शि. जळगाव जि. प.)
 • सुभाष रामराव पाटील (प्रा. शि. जळगाव जि. प.)
 • विजय युवराज पाटील (प्रा. शि. जळगाव जि. प.)
 • विकास साहेबराव पाटील
 • धनंजय संतोष पाटील
 • महेश पंडीत पाटील
 • अनिल पुंडलिक पाटील
 • विजय नारायण पाटील
 • शरद भाबुतराव पाटील
 • मिलिंद मधुकर चौधरी
 • सुरेश बंसीलाल माळी
 • सुरेंद्र पिरन पाटील
 • कैलास साहेबराव पाटील
 • किशोर यशवंत पाटील
 • सुरेश पोपट पाटील
 • अरुण दयाराम भामरे
 • कांतीलाल शिवदास भामरे
 • विजय छगन सोनार
 • युवराज भामरे
 • लोटन शिंपी
 • दिपक भटू पाटील
 • भरत रमेश भामरे
 • नितीन राजुलाल जैन
 • दिलीप पंडीत पाटील
 • नितीन तुकाराम शिनकर
 • दिपक अंकुश पाटील
 • विकास फकीरा पाटील
 • सुरेश सुकलाल पाटील
 • राजेंद्र यशवंत पाटील
 • राजेंद्र विक्रम भामरे
 • दिपक मगन भामरे
 • मनोज अरुण पाटील
 • राहुल सावता माळी (शिक्षक धुळे)
 • कैलास सावता माळी (शिक्षक पुणे)
 • उत्तम भिला पाटील
 • प्रा. प्रशांत यशवंत पाटील (ज्यु. कॉलेज, मुंबई)
 • अनिल रामदास वाघ (नाशिक)
 • प्रा. प्रदिप यशवंत पाटील (ज्यु. कॉलेज, साक्री)
 • प्रा. अतुल सुरेश पाटील (ज्यु. कॉलेज, धुळे)
 • विजय संभाजी बोरसे
 • अमोल सुरेश बोरसे
 • दिग्विजय विश्वासराव देसले
 • मिलिंद विजय पाटील

निवृत्त शिक्षक